• Opravy a rekonštrukcie
   priem. svetlíkov
• Umývanie okien
   výškových budov
• Orezávanie stromov
• Montáž reklamných
   tabúl
• Opravy strešných
   krytín
• Maľovanie a opravy
   fasád
• Odborné prehliadky
   a skúšky el. zariadení
   do 1000 V
• Nátery striech, konštrukcií
   a komínov
• Montáž, opravy a revízie
   bleskozvodov
• Elektromontážne práce
   vo výškach
• Zateplenie a tmelenie
   panelových špár
• Rekonštrukcie svetlíkov
   na obytných domoch


copyright© ambrus roman 2004